Sunday, January 24, 2010

Sekt rotet til Haiti-tur; 70 leger og sykepleiere sitter fast i New York

Scientologikirken har sendt "Volunteer Ministers" (altså "frivillige pastorer" eller "frivillige prester") til Haiti. (VL, VG, VG, P4, TV2) På flyene har de også tatt med seg helsepersonell som leger, sykepleiere, ambulansepersonell og jordmødre; dette helsepersonellet er ikke scientologer.

Det er bra at de flyr helsepersonell, men de har rotet til flere av flygningene, som denne sist lørdag der 70 leger og sykepleiere ble sittende i New York uten transport til Haiti, og uten utstyret sitt. (Saken dekkes også av Politiken) Det hadde vært bedre om "pastorene" ble hjemme og kun helsepersonellet reiste. Men selv om alle hadde kommet med, så er disse "pastorene" mer til skade enn til gagn - deres mål er å sabotere hjelpearbeidet, tjene penger, rekruttere, og ta seg godt ut. Pengene kommer heller ikke fra "kirken" men fra donorer som er delvis lurt og presset.Selv om noen få av "pastorene" selv er helsepersonell, og har faktisk lyst til å yte virkelig hjelp, så er dette unntaket. De fleste "pastorene" er kun kurset til å bruke scientologi-metoder. Kurset er unnagjort på noen få timer, så vi snakker ikke akkurat om proffe folk. Disse teknikkene går ut på å ta forsiktig på pasienten, å peke på ting og få pasienten til å se på dem, osv.

En lege påpeker at hvis man gjør dette uten å passe på hygienen så kan man spre sykdom. Men dette er ikke det største problemet med "pastorene". Deres egentlige mål for å være der er å HINDRE hjelpearbeidet ved å påvirke pasientene til ikke å ta medisinene sine, og å unngå å søke hjelp. Scientologi er nemlig kraftig imot moderne kunnskapsbasert medisin, og særlig imot nevrologi og psykiatri. BBC gjorde skjult opptak der Scientologikirken i London inrømmet at dette var formålet med å troppe opp etter 11. september 2001 i New York og 7. juli 2005 i London.

I tillegg til å hindre hjelpearbeidet, så tjener sekten penger på det de gjør på Haiti. Reisepengene er samlet inn fra velgjørere som John Travolta, jevne scientologer, eller ikke-scientologer som blir bedt om å donere til Haiti. Disse pengene brukes også til å kjøpe hefter om "The Way to Happiness" - leveregler som skal lure folk til å tro at Scientologi er noe godt. Disse heftene kjøpes så fra Bridge Publications, Scientologikirkens trykkerivirksomhet, til full pris. Når heftene deles ut gratis til folk på Haiti - som har høy grad av analfabetisme - har Scientologirken altså allerede tjent et par kroner per hefte.

Det er bonus hvis de også klarer å rekruttere noen av hjelpearbeiderne til å bli scientologer, ved for eksempel å tilby "avgifting" i Narconon-lignende behandling (purification rundown). Det finnes også rike folk i Haiti som kan rekrutteres; de fattige er ikke like interessante, men de kan muligens importeres til USA som billig arbeidskraft for sekten.

Sist, men viktigst, så er de der for å være linselus, og få Scientologikirken til å se ut so en kirke. Ekte kirker hjelper nemlig folk. Jeg anbefaler scientologer til heller å sende pengene sine til Røde Kors eller Kirkens Nødhjelp, der pengene faktisk kommer til nytte. Israel vet også hvordan det skal gjøres.

Oppdatering:
Se også denne bloggen fra The Guardians Marina Hyde: Don't panic Haiti, the Scientologists are coming!

No comments: