Sunday, January 24, 2010

Scientologi varsler søksmål mot katolsk nonne-orden for bokutgivelse

katolsk.no meldte at Scientologer saksøker katolsk forfatter og forlag for æreskrenkelse. Forlaget drives av en katolsk nonne-orden som ble grunnlagt for å bruke massemediene til å spre Kristi budskap, og forståelse.
Scientologikirken i Italia har annonsert at de saksøker Maria Pia Gardini - en katolsk forfatter og ex-scientolog som har returnert til Den katolske kirke - og de som har medvirket til bokens utgivelse, deriblant ordenen 'Døtre av St. Paulus' og deres forlagshus 'Edizioni Paoline'.

Forlaget publiserte i 2007 Gardinis første bok: "I miei anni in Scientology" (Mine år innen scientologien).

I desember 2009 kom oppfølgeren: "Il coraggio di parlare - storie di fuoriusciti da Scientology" (Med mot til å stå frem - historier fra ex-scientologer).

Bøkene, hvis medforfatter er den katolske journalisten Alberto Laggia, har fått stor oppmerksomhet i Italia.


Å saksøke et offer for å ytre sannheten om sine opplevelser, og i tillegg saksøke en nonne-orden for å gi ut en bok i Italia, det må da være toppen av Gale-Matthias? Hvis scientologi-sektens advokater har vettet i behold, så dropper de denne ideen.

No comments: