Thursday, May 20, 2010

Razzia i Torino: Scientologisekten mistenkt for brudd på personvern i Italia og Sverige

Politiet i Torino, Italia, har funnet hemmelige, trolig ulovlige, arkiver under en razzia mot Scientologisekten der: "Turin police raid Scientology chapter"

Sveriges datatilsyn har Scientologisekten under etterforskning av samme grunn i Sverige: "Hemliga arkiv måste redovisas"

No comments: